Aktualności Aktualności

Powrót

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZABIEGÓW AGROLOTNICZYCH

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZABIEGÓW AGROLOTNICZYCH

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO ORAZ O WPROWADZENIU OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Potrzebowice informuje o planowanych zabiegach ograniczania
liczebności szkodliwych owadów – barczatki sosnówki - Dendrolimus pini L.– z
zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu).
Zabieg z zastosowaniem środka chemicznego MOSPILAN 20 SP, w dawce 0,3
kg/ ha, planuje się przeprowadzić w terminie od 04.05.2022 r. do 22.05.2022 r., w
lasach w częściach gmin Drawsko, Wieleń i Wronki, w Puszczy Noteckiej, na terenie
Leśnictw Przecznik oraz Mężyk, na powierzchni 931 ha, w polach zabiegowych
zobrazowanych na załączonych mapach.
Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz
wstępu do lasu w terminie od 04.05.2022 r. do 22.05.2022 r.
Termin obowiązywania
zakazu może ulec zmianie. Na granicach obszaru objętego zakazem wstępu
umieszczone zostaną znaki zakazu wstępu do lasu.
Będące przedmiotem zabiegu gąsienice barczatki sosnówki Dendrolimus pini L.
są groźnym szkodnikiem drzewostanów sosnowych, zdolnym do masowego
(gradacyjnego) występowania i powodowania gołożerów.
Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym etykieta środka ochrony roślin
MOSPILAN 20 SP, dostępne są na stronie internetowej i w biurze Nadleśnictwa
Potrzebowice oraz pod nr tel. 067 256 25 26, 514834349.

 

Łukasz Grupiński
Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice

 

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu
postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, § 7 (Dz. U. z 2013 r.
poz. 625),
2. Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach, art. 26 ust. 3 pkt 3 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672).
3. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6
stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku.

 


Nadleśnictwa i inne

 

 

Polecamy Polecamy