Wydawca treści Wydawca treści

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Informujemy, że nasze nadleśnictwo uczestniczy w kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Więcej informacji pod adresem: http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie#.WNt0O2ekL3g