Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Potrzebowice

Nadleśnictwo Potrzebowice wyznaczyło obszar leśny objęty programem "Zanocuj w lesie", na którym od 1 maja możesz legalnie spędzić noc w lesie.

Obszar Nadleśnictwa Potrzebowice objęty programem "Zanocuj w lesie" położony jest w centralnej części Puszczy Noteckiej. Na wyznaczonym terenie znajduje się urokliwe jezioro Główki, które połączone jest z rzeką Miałką – największą z rzek przepływających przez Puszczę Notecką.  
Jeśli zamierzasz  spędzić noc w lesie na naszym terenie, możesz dojechać tutaj samochodem: kieruj się drogą wojewódzką nr 135, a następnie - drogą leśną, aż do wyznaczonego miejsca postoju pojazdów.
Koniecznie pozostaw tam auto i możesz rozpocząć poszukiwanie odpowiedniego miejsca do rozwieszenia hamaka lub rozbicia namiotu.
Jeśli pragniesz większej przygody, przyjedź do nas pociągiem relacji Poznań-Szczecin!
Obszar „Zanocuj w lesie” znajduje się tuż przy miejscowości Miały, w której znajdujesię dworzec kolejowy.
 Poniżej przedstawiamy mapę obszaru.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie Bank Danych o Lasach oraz z poziomu aplikacji mBDL Android lub iOS, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru (materiały do pobrania)
 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska:

    Mając na uwadze najwyższe zagrożenie pożarowe, na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice nie 
    wyznaczyliśmy miejsca przeznaczonego do rozpalenia ogniska.

 1. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu.
  Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 2. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu.
 3. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze.
  Prace z zakresu gospodarki leśnej w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie: właśnie odbywają się w pododdziałach leśnych: (aktualnie brak prowadzonych prac). Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!
 4. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  Terminy polowań zbiorowych znajdziesz na stronie:
  Gminy Wieleń - dotyczy Koło Łowieckie nr 37 "Puszcza Nadnotecka"

  Gminy Drawsko - dotyczy Koła Łowieckiefo nr 3 "Złota Kielnia"
 5. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (materiały do pobrania) oraz przesłanie go na adres potrzebowice@pila.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu.
  Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.


  Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:
  Roksana Ratajczak, roksana.ratajczak@pila.lasy.gov.pl, tel. 570 029 400

 

Nadleśnictwo Potrzebowice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat programu "Zanocuj w lesie:, link do tej ankiety:
http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl