Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Trwałe dostarczanie drewna czyli trwałe utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych jest możliwe wówczas, gdy w określonym czasie więcej drewna przyrośnie niż zostanie pozyskane z lasu.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Co roku wielkość pozyskania określana jest na podstawie potrzeb hodowlanych i średniorocznie utrzymuje się na poziomie
85 889 m3.
Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Potrzebowice wyznaczone jest raz na dziesięć lat „etatem cięć" zawartym w planie urządzania lasu, tzw. „operacie urządzeniowym". Obliczony i przyjęty etat cięć na lata 2014 - 2023 w użytkach rębnych i przedrębnych wynosi 858 892 m3. 

Głównym sposobem użytkowania w użytkowaniu rębnym są rębnie zupełne, a głównym gatunkiem pozyskiwanym jest dominująca w nadleśnictwie sosna.  Wiek rębności  - dojrzałości do wyrębu – dla tego gatunku wynosi 100 lat.

Drewno pozyskane na terenie naszego nadleśnictwa zaspokaja potrzeby przede wszystkim odbiorców krajowych: trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.