Wydawca treści Wydawca treści

SZKODNICTWO LEŚNE

Szkodnictwo leśne zaliczamy do szkód antropogenicznych, związanych z działaniem człowieka w środowisku przyrodniczym, w tym w środowisku leśnym.

Szkodnictwo leśne jest wynikiem szkodliwego - fizycznego, rzadziej chemicznego - oddziaływania człowieka na las i obiekty (przedmioty) z nim związane.

Działania prewencyjne i zwalczające szkodnictwo leśne prowadzi Straż Leśna. W codziennych zadaniach nasi strażnicy współpracują również z funkcjonariuszami Policji czy Straży Pożarnej. 

Najczęściej popełnianym przestępstwem jest kradzież drewna, kradzież mienia (w tym kradzież siatki grodzeniowej), kradzież i dewastacja urządzeń parkingów leśnych.  Po ujawnieniu przestępstwa Straż Leśna przeprowadza dochodzenie i kieruje sprawę do organów ścigania.

Do powszechnych i uciążliwych wykroczeń popełnianych na terenie naszego nadleśnictwa należy:

  • zaśmiecanie lasu - wyrzucanie kamieni, gruzu, śmieci, złomu, padliny,

  • poruszanie się i parkowanie pojazdów silnikowych na drogach leśnych,
    Pamiętajmy, że drogami leśnymi możemy się poruszać jedynie wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Ograniczenia nie dotyczą inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

  • rozpalanie ognisk, wypalanie nieużytków w pobliżu lasu,

  • puszczanie psów luzem.

    Za popełnione wykroczenia można zostać ukaranym mandatem karnym lub sprawa może zostać skierowana do sądu grodzkiego.