Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomnikami przyrody są pojedyncze oraz grupowe okazy przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej.

Na terenie nadleśnictwa znajdują się następujące pomniki przyrody:

  • buk zwyczajny, wiek 165, obwód 220 l cm, leśnictwo Kamiennik ,
  • dąb bezszypułkowy grupa 3 drzew, wiek 210 l, obwód 220-530cm, leśnictwo Kamiennik,
  • cisy pospolite-grupa 3 drzew, wiek 120 l, obwód 94-189 cm, leśnictwo Dziewanna,
  • cis pospolity wiek 120 l, obwód 79 cm, leśnictwo Dziewanna,
  • głaz narzutowy, obwód 780 cm, leśnictwo Kamiennik,
  • głaz narzutowy, obwód 1200 cm, leśnictwo Kamiennik,
  • głaz narzutowy, obwód 540 cm, leśnictwo Kamiennik,
  • głaz narzutowy, obwód 700 cm, leśnictwo Kamiennik,
  • głaz narzutowy, obwód 680 cm, leśnictwo Kamiennik,
  • głaz narzutowy, obwód 520 cm, leśnictwo Kamiennik.

Poza wyżej wymienionymi rośnie dużo ciekawych drzew o cechach pomnikowych.

Znajdują się również tu również objęte ochroną dwa zabytkowe parki: park podworski przy siedzibie Nadleśnictwa Potrzebowice oraz założenie parkowe w Drawsku, przy dawnej nadleśniczówce.