Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

Nadleśnictwo Potrzebowice na podstawie Porozumienia z dnia 2 stycznia 2004 roku zawartego pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Potrzebowice nadzoruje 3.250 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzór obejmuje lasy niepaństwowe położone na terenie 19 wiosek i Miasta Wieleń.

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad lasami niepaństwowymi w naszym nadleśnictwie jest lesniczy ds. lasów nadzorowanych Adam Pikuła.

Kontakt:
telefon: (67) 256 10 38, 0660 737 014