Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Potrzebowice
Nadleśnictwo Potrzebowice
67 256 25 26
67 256 24 92

Potrzebowice 1
64-730 Wieleń

KONTO BANKOWE
Bank PKO BP S.A. Oddział w Czarnkowie
83 1020 3844 0000 1202 0007 1779

Nadleśniczy
Łukasz Grupiński
67 256 25 26
Zastępca nadleśniczego
Krzysztof Antczak
67 256 25 26
Główny księgowy
Joanna Sarnowska
67 256 25 26
Inżynier nadzoru
Seweryn Chabowski
67 256 25 26
Sekretarz
Elwira Wolniewicz-Kulka
67 256 25 26

Dział Gospodarki Leśnej

Monika Bartłomiejczyk-Pikuła
Starszy specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 67 256 25 26 w. 331
Dorota Marcysiak
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 67 256 25 26 w. 332
Ernest Szuflak
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 67 256 25 26 w. 333
Justyna Antczak
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 67 256 25 26 w.334
Andrzej Doczekalski
Starszy specjalista SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 67 256 10 38 w. 335
Roksana Ratajczak
Specjalista SL ds. ochrony przyrody i edukacji
Tel.: 67 256 25 26 w. 336

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Sauerman
Starszy księgowy - kasa
Tel.: 67 256 25 26 w. 600
Małgorzata Rozalewicz
Księgowa
Tel.: 67 256 25 26 w.613
Malwina Wróbel
Księgowa
Tel.: 67 256 25 26 w. 614

Stanowisko ds. pracowniczych

Marta Durejko
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 256 25 26 w. 131

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aleksandra Głodowska
Sekretariat
Tel.: 67 256 25 26 w. 672
Dawid Szmyt
Referent
Tel.: 67 256 25 26 w. 674
Hanna Rzyska
Referent
Tel.: 67 256 25 26 w. 675
Michał Redmann
Starszy referent - administrator SILP
Tel.: 67 256 25 26 w. 571

Posterunek Straży Leśnej

Ernest Śliwiński
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 67 256 25 26 w. 221, 668 277 293
Adam Frajer
Strażnik leśny
Tel.: 67 256 25 26 w. 221, 660 737 012

Inspektor Ochrony Danych

Marta Durejko
Inspektor Ochrony Danych