Wydawca treści Wydawca treści

LASY HCVF

W Nadleśnictwie Potrzebowice, zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council), zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests). Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Potrzebowice na lata 2014-2023, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 28 kwietnia 2014 r.

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.