Asset Publisher Asset Publisher

ZASOBY LEŚNE

W Nadleśnictwie Potrzebowice lasy zajmują 96 % powierzchni. Dominują drzewostany jednogatunkowe, w których podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna. Średni wiek naszych drzewostanów wynosi 48 lat a przeciętna zasobność – 162 m3/ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyróżniono szesnaście typów siedlisk przyrodniczych o łącznej powierzchni 407,15 ha. Największą wśród nich powierzchnię zajmują bory sosnowe. Drugim siedliskiem pod względem zajmowanej powierzchni są siedliska lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych. Niecały 1% powierzchni zajmują olsy i łęgi porastające żyzne, podmokłe tereny w pobliżu rzek.

Największą powierzchnię zajmują drzewostany w I i II klasie wieku oraz powyżej V klasy. Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).