Web Content Display Web Content Display

Zasady korzystania z obiektów turystycznych

MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

Na terenie nadleśnictwa znajdują się 4 miejsca postoju pojazdów. Turyści mogą w bezpiecznym miejscu pozostawić swoje pojazdy a następnie udać się do otaczających lasów pieszo lub na rowerach. Każde miejsce postoju pojazdów wyposażone jest w małą infrastrukturę.

Przypominamy, że wybierając się do lasu należy pozostawić samochód w miejscu oznaczonym jako miejsce postoju pojazdów lub parking. Zasady udostępniania lasów są opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach. Ruch pojazdem silnikowym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Oznacza to, że do lasu możemy wjechać drogą leśną tylko wtedy gdy, jest ona wyraźnie oznaczona drogowskazem dopuszczającym ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy miejsca postoju pojazdów).

 

ARBORETUM LEŚNE

Arboretum zostało założone w 2005 roku. Wykonano wówczas zbiornik wodny, a wydobyta ziemia posłużyła na usypanie pagórka. Docelowo przewidziano, że na tym terenie będzie rosło około 150 odmian drzew i krzewów ozdobnych. Arboretum służy do zwiedzania oraz do przeprowadzania praktycznych lekcji botaniki. Ścieżki w arboretum są przystosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Obiekt jest ogólnie dostępny przez cały rok.

 

 

WIATA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWA

Tuż przy arboretum znajduje się wiata rekreacyjno-wypoczynkowa, z której również można korzystać przez cały rok. W wiacie znajdują się ławy i stoły (około 70 miejsc siedzących) oraz miejsce na ognisko.

Istnieją 3 warianty korzystania z obiektu:

  • nieodpłatny bez rezerwacji: w ramach swobodnego pobytu indywidualnego oraz grupowego, (wariant niedostępny w przypadku wcześniejszej rezerwacji obiektu).
  • nieodpłatny z rezerwacją: na wniosek placówki edukacyjnej - dotyczy dzieci i młodzieży (z publicznych, niekomercyjnych placówek edukacyjnych) przebywających w ramach wyjazdów szkolnych, przedszkolnych itp., podczas zajęć edukacyjnych.
  • odpłatny z rezerwacją: dla wszystkich imprez zorganizowanych na wniosek, z wcześniejszym uzgodnieniem terminu korzystania z wiaty pod nr tel. 67 256 25 26.
     

Regulaminy obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych
znajdują się w materiałach do pobrania.

 Każda osoba korzystająca z obiektów rekreacyjnych wyraża zgodę
na postanowienia regulaminów oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Informacja dodatkowa:
Administratorem i organizatorem ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego Chełst-Kawczyn i Drawski Młyn-Pęckowo na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice jest Gmina Drawsko. Wszelkie zapytania dotyczące ścieżek należy kierować do Gminy Drawsko tel. 67 256 91 28, e-mail: urzad@gminadrawsko.pl

 

Życzymy przyjemnego spędzenia czasu w oraz dobrego wypoczynku.