Asset Publisher Asset Publisher

OFERTA EDUKACYJNA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, od lat organizujemy zajęcia edukacyjne. Do udziału w niezapomnianych lekcjach przyrody zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież.

Las jest nie tylko celem naszych działań, ale również środkiem, za pomocą którego kształtujemy odpowiednie relacje między ludźmi i przyrodą. Chętnie dzielimy się wiedzą o lesie oraz o walorach przyrodniczych, historii Puszczy Noteckiej, a także budujemy społeczną świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikającą z działalności człowieka.

Nadleśnictwo Potrzebowice wraz z siedmioma innymi nadleśnictwami od 2004 r. tworzy Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) „Puszcza Notecka”. Jednym z priorytetów działalności LKP jest Edukacja Leśna wszystkich grup wiekowych.

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Potrzebowice.
Odwiedzającym proponujemy zajęcia kameralne w izbie edukacyjnej. Zajęcia terenowe w naszym nadleśnictwie odbywają się na terenie arboretum oraz w lesie.
Podczas zajęć omawiamy zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką ekosystemów leśnych, rolą i pracą leśników. Pielęgnujemy także historię naszego regionu, przypominająć o Wielkim Pożarze z 1992 r. Tematykę zajęć zosatanie dostosowana do wieku osób odwiedzających i potrzeb nauczycieli. Po zajęciach istnieje możliwość przygotowania ogniska.
Edukator Nadleśnictwa Potrzebowice może również przeprowadzić zajęcia w Państwa jednostce (szkole, przedszkolu).

Proponowane tematy zajęć edukacyjnych:

Mieszkańcy naszych lasów -  zapoznanie uczestników spotkani z zwierzętami leśnymi.

Ptaki naszych lasów - zapoznanie uczestników spotkania z ptakami naszych lasów.

Las i leśnicy, czyli co leśnik robi w lesie – zapoznanie uczestników spotkania z różnorodnością obowiązków leśnika.

Drzewa w lesie - zapoznanie uczestników spotkania z gatunkami drzew.

Leśny savoir-vivre, czyli jak zachowujemy się w lesie przybliżenie podstawowych zasad prawidłowego zachowania się w lesie, opracowanie leśnego kodeksu właściwego postępowania.

Ogień, wróg lasu – przybliżenie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową w lasach.

Formy ochrony przyrody – zapoznanie z obowiązującymi w Polsce formami ochrony przyrody.

Jak rośnie las? - od nasionka do drzewa.

 

Zasady rezerwacji:

  1. Termin zajęć edukacyjnych należy ustalić telefonicznie lub mailowo z edukatorem.
  2. Po ustaleniu terminu zajęć należy pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszenia oraz wysłać na adres mailowy potrzebowice@pila.lasy.gov.pl – wypełniony oraz przesłany formularz jest podstawą rezerwacji.

Szczegółowych informacji o zajęciach edukacyjnych dla grup zorganizowanych udziela edukator Roksana Nowak pod numerem telefonu 67 256 25 26 wew. 8336 lub 570 029 400 oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail: roksana.nowak@pila.lasy.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia edukacyjne z przedstawicielem nadleśnictwa prowadzone są w dni robocze w godzinach od 8:00 - 14:00.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.