Asset Publisher Asset Publisher

LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY "PUSZCZA NOTECKA"

Leśne kompleksy promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Notecka" powołany został przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 14 października 2004 r., natomiast w 2015 roku dokonano zmian terytorialnych. Obejmuje on swoim zasięgiem powierzchnię ponad 137 tys. hektarów.

W jego skład wchodzą lasy nadleśnictw:

  • Karwin, Międzychód i Skwierzyna (RDLP w Szczecinie) o pow. 46 078 ha
  • Potrzebowice, Wronki i Krucz (RDLP w Pile) o pow. 56 116 ha
  • Sieraków i Oborniki (RDLP w Poznaniu) o pow. 35 035 ha

Celem powołania leśnego kompleksu promocyjnego jest:

  • Wszechstronne rozpoznanie stanu biocenoz leśnych oraz kierunków zachodzących w nich zmian;
  • Trwałe zachowanie i odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych;
  • Integrowanie celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody;
  • Promowanie wielofunkcyjnej i zróżnicowanej gospodarki leśnej;
  • Prowadzenie prac badawczych i doświadczalnych dla potrzeb gospodarki leśnej;
  • Doskonalenie form współpracy ze społeczeństwem w zakresie zarządzania lasami;
  • Doskonalenie funkcjonowania Służby Leśnej i edukacja społeczeństwa.

Mapa LKP Puscza Notecka

 

 

Na terenie Polski powołanych zostało 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych o łącznej powierzchni ok. 1 275 tys. ha.