Asset Publisher Asset Publisher

ekosystemy referencyjne

Ekosystemy referencyjne to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów, są pozostawiane bez ingerencji, aby obserwować zachodzące w lasach procesy naturalne .

Nadleśnictwo Potrzebowice, zgodnie z obowiązującym Krajowym Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (kryterium 6.4.), podjęło działania w celu wyznaczenia, na obszarze gruntów zarządzanych, ekosystemów referencyjnych dla siedlisk leśnych.

Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 5 lipca do 5 sierpnia 2016 roku.