Aktualności Aktualności

Powrót

RETENCJA WODY Jako odpowiedź na stale obniżający się poziom wód gruntowych

RETENCJA WODY Jako odpowiedź na stale obniżający się poziom wód gruntowych

Nadleśnictwo Potrzebowice zrealizowało Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych, jako odpowiedź na stale obniżający się poziom wód gruntowych.

Nadleśnictwo Potrzebowice zrealizowało projekt, którego celem jest spowolnienie procesu odwodnienia terenów leśnych oraz zwiększenie retencji wód gruntowych. 
Na terenie Leśnictw Miały, Kamiennik, Kaczeniec oraz Kwiejce powstało jedenaście progów i dwie zastawki.
Obiekty powstały w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych, jako odpowiedź na stale obniżający się poziom wód gruntowych.

Retencja wodna to zdolność do magazynowania wody oraz jej przetrzymywania przez pewien określony czas w środowisku. Dzięki temu zasoby wodne powiększają się, na skutek zmiany szybkiego spływu powierzchniowego na powolny odpływ gruntowy.

Zadaniem zastawek i progów usytuowanych na niewielkich ciekach oraz rowach melioracyjnych na terenach leśnych jest retencjonowanie wody w okresach jej nadmiaru oraz zatrzymywanie w okresach suszy.  To niezwykle ważna funkcja zwłaszcza w lasach Puszczy Noteckiej, gdzie występują grunty piaszczyste i przepuszczalne, które szybko chłoną wodę ale jej nie zatrzymują.

Naturalne zbiorniki wodne czy mokradła zatrzymują wodę w lesie. Jednak deficyt wody spowodowany przede wszystkim obecnymi zmianami klimatu powoduje, że wody w lasach cały czas brakuje. Lasy Państwowe od ponad 20 lat prowadzą działania związane z retencją wodną.
Nadleśnictwo Potrzebowice jest jednym z 113 Nadleśnictw z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych biorących udział w przedsięwzięciu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych, jako odpowiedź na stale obniżający się poziom wód gruntowych.

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Nadleśnictwa i inne

 

 

Polecamy Polecamy