Aktualności Aktualności

Powrót

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU

W SPRAWIE ZABIEGÓW AGROLOTNICZYCH Z DNIA 30 KWIETNIA 2024 R.

AKTUALIZACJA INFORMACJI O PLANOWANYCH ZABIEGACH Z
ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU
AGROLOTNICZEGO ORAZ O WPROWADZENIU OKRESOWEGO ZAKAZU
WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Potrzebowice informuje o planowanych zabiegach ograniczania
liczebności szkodliwych owadów – barczatki sosnówki - Dendrolimus pini L.–
z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego
(samolotu).
Zabieg z zastosowaniem środka biologicznego FORAY 76 B, w dawce 2,5 l/ha,
planuje się przeprowadzić w terminie od 23.04.2024 r. do 18.05.2024 r.,
w lasach w częściach gmin Drawsko i Wieleń, w Puszczy Noteckiej, na terenie Leśnictw Miały, Kaczeniec oraz Przecznik, na powierzchni 1077 ha,
w polach zabiegowych zobrazowanych na załączonych mapach.
Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz
wstępu do lasu w terminie od 23.04.2024 r. do 18.05.2024 r.

Termin obowiązywania zakazu może ulec zmianie.
Na granicach obszaru objętego zakazem wstępu umieszczone zostaną
znaki zakazu wstępu do lasu.
Będące przedmiotem zabiegu gąsienice barczatki sosnówki Dendrolimus pini L.
są groźnym szkodnikiem drzewostanów sosnowych, zdolnym do masowego
(gradacyjnego) występowania i powodowania gołożerów.
Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym etykieta środka ochrony roślin
FORAY 76 B, dostępne są na stronie internetowej i w biurze Nadleśnictwa Potrzebowice oraz pod nr tel. 067 256 25 26, 514834349.

 

Łukasz Grupiński
Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice


Nadleśnictwa i inne

 

 

Polecamy Polecamy