Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring wizyjny

Informujemy, że tereny leśne Nadleśnictwa Potrzebowice są monitorowane.

W związku z realizacją wymogów Rozrządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Potrzebowice z siedzibą w Potrzebowicach, Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 10 38, adres e-mail: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl

   

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Potrzebowice możliwy jest pod adresem e-mail: iodpotrzebowice@pila.lasy.gov.pl

   

 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust.1 pkt f RODO).

   

 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

   

 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 45 dni, po czym będą nadpisywane.

 6. Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje prawo:

  1. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania a wprzypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie
   z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzania, które miało miejsce doi momentu wycofania zgody,

  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    

 7. Dane osoby zarejestrowanej przez monitoring wizyjny nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.