Asset Publisher Asset Publisher

DOFINANSOWANIE Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W tym roku zrealizowaliśmy dwa projekty dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jednym z nich jest „Zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody w Nadleśnictwie Potrzebowice” w ramach tego projektu zakupiliśmy zestaw mikroskopów kieszonkowych, które udoskonalą prowadzone przez nadleśnictwo zajęcia edukacyjne w terenie. Ponadto zakupione zostało koło wiedzy, mobilna tablica edukacyjna przedstawiająca ptaki leśne oraz mobilny ul wyposażony w tablice edukacyjne o tematyce związanej z pszczelarstwem.

Drugim projektem jaki został zrealizowany przez Nadleśnictwo Potrzebowice przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w arboretum przy Nadleśnictwie Potrzebowice”. W ramach tego projektu nadleśnictwo zakupiło dwie tablice edukacyjne z ruchomymi elementami o tematyce drzew rodzimych i obcych, a także tablicę edukacyjną o tematyce roślin leczniczych.

Informacje o dofinansowaniach oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu znajdują się pod adresem www.wfosgw.poznan.pl.