Asset Publisher Asset Publisher

Otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznan

Z końcem roku zrealizowaliśmy dwa projekty dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jednym z nich jest „Rozwój infrastruktury dydaktyczno - edukacyjnej do arboretum przy Nadleśnictwie Potrzebowice” w ramach tego projektu zakupiliśmy do arboretum leśnego w Potrzebowicach stację meteorologiczną  oraz komplet koszy do segregacji odpadów. Dzięki stacji meteorologicznej wyposażonej w deszczomierz, termometr oraz barometr odwiedzający w sposób bezpośredni będą mogli obserwować pogodę. Ponadto stacja została wyposażona w dwie tablice edukacyjne, opisujące zjawiska zachodzące w atmosferze.

Arboretum w Potrzebowicach zostało założone w 2005 roku. Wykonano wówczas zbiornik wodny, a wydobyta ziemia posłużyła na usypanie pagórka. Docelowo przewidziano, że na tym terenie będzie rosło około 150 odmian drzew i krzewów ozdobnych. Arboretum służy do zwiedzania oraz do przeprowadzania praktycznych lekcji botaniki. Ścieżki w arboretum są przystosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Dzięki posadowieniu budki meteorologicznej zajęcia edukacyjne prowadzone przez Nadleśnictwo Potrzebowice będą ciekawsze. Natomiast nowe kosze do segregacji odpadów wpłyną na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Obiekt jest ogólnie dostępny przez cały rok.

W ubiegłym roku Nadleśnictwo Potrzebowice, również przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupiło tablice edukacyjne, ławostoły oraz ścieżkę zmysłów.

Informacje o dofinansowaniach oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu znajdują się pod adresem www.wfosgw.poznan.pl