Asset Publisher Asset Publisher

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu

W dniu 7 listopada 2018 r. podpisaliśmy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę na realizację przedsięwzięcia „Rozwój ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Nadleśnictwie Potrzebowice”.

Zgodnie z Umową nr 604/4/400/905/2018 kwota dotacji wynosi do 15 300,00 zł. Umowa obowiązuje do dnia zakończenia trwałości przedsięwzięcia tj. do 30.11.2021 r. Planowany efekt ekologiczny w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie polegał na upowszechnianiu wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego. Zakończenie przedsięwzięcia określono na 30.11.2018 r.

Zgodnie z harmonogramem kosztów i zakupów inwestycyjnych, nadleśnictwo po wyłonieniu wykonawcy podpisało umowę na dostawę i montaż terenowych gier edukacyjnych, j.n.:

  • ławostół edukacyjny z zadrukowanym blatem,
  • grę dendrologiczną typu „dendrofon” umożliwiającą poznawanie właściwości akustycznych drewna,
  • leśną skocznię, umożliwiającą porównanie oddanych skoków do długości skoków zwierząt,
  • grę leśną typu „memo”, zawierającą wizerunki, podstawowe informacje oraz tropy wybranych ssaków leśnych.

Zakupione gry zostały zamontowane w pobliżu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Dziewanna”. Przedsięwzięcie skierowane jest zarówno do dzieci, jak i młodzieży ze szkół znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Potrzebowice, korzystających z zajęć edukacyjnych oraz osób indywidualnie odwiedzających ścieżkę.

Nadleśnictwo odwiedza rocznie ok. 2500 osób. Zamontowanie dodatkowych atrakcji w postaci edukacyjnych gier terenowych pozwoli upowszechniać wiedzę przyrodniczą, urozmaicić zajęcia edukacyjne oraz zachęci odwiedzających do aktywnego pobytu na łonie przyrody.

 

http://www.wfosgw.poznan.pl