Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Potrzebowice

Nadleśnictwo Potrzebowice wyznaczyło obszar leśny objęty programem "Zanocuj w lesie", na którym od 1 maja możesz legalnie spędzić noc w lesie.

Obszar Nadleśnictwa Potrzebowice objęty programem "Zanocuj w lesie" położony jest w centralnej części Puszczy Noteckiej. Na wyznaczonym terenie znajduje się urokliwe jezioro Główki, które połączone jest z rzeką Miałką – największą z rzek przepływających przez Puszczę Notecką.  
Jeśli zamierzasz  spędzić noc w lesie na naszym terenie, możesz dojechać tutaj samochodem: kieruj się drogą wojewódzką nr 135, a następnie - drogą leśną, aż do wyznaczonego miejsca postoju pojazdów.
Koniecznie pozostaw tam auto i możesz rozpocząć poszukiwanie odpowiedniego miejsca do rozwieszenia hamaka lub rozbicia namiotu.
Jeśli pragniesz większej przygody, przyjedź do nas pociągiem relacji Poznań-Szczecin!
Obszar „Zanocuj w lesie” znajduje się tuż przy miejscowości Miały, w której znajdujesię dworzec kolejowy.
 Poniżej przedstawiamy mapę obszaru.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie Bank Danych o Lasach oraz z poziomu aplikacji mBDL Android lub iOS, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru (materiały do pobrania)
 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska:

Mając na uwadze najwyższe zagrożenie pożarowe, na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice nie wyznaczyliśmy miejsca przeznaczonego do rozpalenia ogniska oraz nie dopuszczamy możliwości korzystania z kuchenki gazowej.

 1. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu.
  Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 2. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu.
 3. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze.
  Prace z zakresu gospodarki leśnej w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie: właśnie odbywają się w pododdziałach leśnych: (aktualnie brak prowadzonych prac). Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!
 4. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  Terminy polowań zbiorowych znajdziesz na stronie:
  Gminy Wieleń - dotyczy Koło Łowieckie nr 37 "Puszcza Nadnotecka"

  Gminy Drawsko - dotyczy Koła Łowieckiefo nr 3 "Złota Kielnia"
 5. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (materiały do pobrania) oraz przesłanie go na adres potrzebowice@pila.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu.
  Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.


  Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:
  Roksana Ratajczak, roksana.ratajczak@pila.lasy.gov.pl, tel. 570 029 400

 

Nadleśnictwo Potrzebowice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat programu "Zanocuj w lesie:, link do tej ankiety:
http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl