Asset Publisher Asset Publisher

POŁOŻENIE

Nadleśnictwo Potrzebowice położone jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego, w obszarze powiatów czarnkowsko – trzcianeckiego oraz szamotulskiego i obecnie gospodaruje lasami na powierzchni blisko 20 tys. ha. Siedziba nadleśnictwa mieści się w byłym pałacyku myśliwskim rodu Sapiehów w miejscowości Potrzebowice.

Lasy nadleśnictwa wchodzą w skład dużego, zwartego kompleksu leśnego, jakim jest Puszcza Notecka. Tworzy go obszar o kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości na linii wschód – zachód 103 km i oraz 43 km na linii północ – południe. Granicę północną, zachodnią i południową Puszczy stanowią rzeki – Warta i Noteć, a północnowschodnią – linia łącząca Czarnków, Połajewo, Rogoźno i Oborniki. Powierzchnia ogólna kompleksu wynosi ponad 130 tys. ha.

Na całym obszarze Puszczy Noteckiej utworzony został w 2004 r. Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka". Nadleśnictwo Potrzebowice jest jednym z ośmiu tworzących go nadleśnictw.

Teren naszego nadleśnictwa charakteryzuje krajobraz zdominowany przez lasy, o słabym i rozproszonym zaludnieniu. Główne skupiska ludności tworzą: miasto Wieleń Południowy (granica biegnie tu brzegiem Noteci – północna część Wielenia leży w granicach terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Krzyż) oraz duża wieś gminna – Drawsko. Wielkim atutem jest znaczne oddalenie od dużych ośrodków przemysłowych, dzięki czemu możliwy jest rozwój turystyki.