Asset Publisher Asset Publisher

Walczymy z brudnicą!

Zakończyliśmy nadzwyczajną kontrolę występowania szkodnika pierwotnego sosny – brudnicy mniszki. Kontrola została wykonana na wniosek Zespołu Ochrony Lasu (ZOL) na podstawie zeszłorocznej obserwacji lotu motyli. Celem takiej kontroli jest określenie granic obszarów zagrożenia oraz liczebności populacji.

W tym celu, w pierwszej połowie kwietnia, przystąpiliśmy do założenia opasek lepowych w drzewostanach sosnowych w wytypowanych do obserwacji wydzieleniach. W każdym z nich na trzech wybranych drzewach o różnej średnicy – nazwane A,B,C - na wysokości ok. 2 m nałożono ok. 7 cm warstwy lepu na uprzednio wygładzonej ośnikiem korze. Za pomocą tej metody określamy termin wylęgu i zakończenia wędrówki gąsienic w korony drzew.

Obserwacje zaczynamy z chwilą zauważenia pierwszych skupisk gąsienic brudnicy pod lepami. Na takich drzewach podczas kulminacji wylęgu codziennie w godzinach przedpołudniowych liczymy gąsienice lęgnące się w tzw. lusterkach na pniach drzew. Wyniki obserwacji zapisujemy w specjalnym formularzu i przesyłamy codzienny raport do działu nadleśnictwa zajmującego się ochroną lasu. Następnie pracownik sporządza meldunek i wysyła go do ZOL-u.

Obserwacje zostają zakończone, gdy po trzech ciepłych i bezdeszczowych dniach, nie odnotujemy obecności gąsienic brudnicy poniżej opaski na drzewie lepowym.