Asset Publisher Asset Publisher

UWAGA! PRACE LEŚNE!

USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W LEŚNICTWIE DZIEWANNA

W dniach od 15 listopada do 31 grudnia 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice prowadzone będą prace związane z usuwaniem drzew niebezpiecznych dla życia i zdrowia.

Prace będą prowadzone w zabytkowym parku na terenie Leśnictwa Dziewanna (oddz. 71-l) w sąsiedztwie DW nr 135 w Potrzebowicach. Szczegółową lokalizację przedstawia mapa zamieszczona poniżej.

Na przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych Nadleśnictwo Potrzebowice uzyskało Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 91/2022/A na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku z dnia 14.04.2022 r.

Do czasu zakończenia prac obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych. Prace związane z realizacją cięć wraz z procesem zrywkowym surowca drzewnego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych do przebywania na takich powierzchniach.


Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz szlaku turystycznego możliwe będzie czasowe wstrzymywanie ruchu oraz zamknięcie arboretum leśnego.
Informację dot. terminów ww. utrudnień Nadleśnictwo Potrzebowice przekaże w późniejszym terminie.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Potrzebowice pod numerem telefonu 67 256 25 26.