Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie dotyczące wieży pomiarowej

W dniu 4 kwietnia 2018 r. na sali wiejskiej w Mężyku odbyło spotkanie z prof. dr hab. Januszem Olejnikiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Organizatorami spotkania było Nadleśnictwo Potrzebowice i Urząd Miejski w Wieleniu. Wykład skierowany był do mieszkańców wsi Mężyk, Biała, Miały oraz Hamrzysko. Obok mieszkańców wsi udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Służby Leśnej z Nadleśnictwa Potrzebowice oraz Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom funkcjonowania powstającej na terenie Leśnictwa Mężyk wieży pomiarowej, służącej do szeroko rozumianego badania zmian klimatu i wpływie tych zmian na las.

Spotkanie informacyjne otworzył Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice Łukasz Grupiński. W wykładzie i dyskusji udział wzięła też Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. Profesor Janusz Olejnik w swoim wystąpieniu omówił skutki zmian klimatu na świecie i Europie, przedstawił przykłady coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz krótką historię polskich badań wymiany CO2 w ekosystemach leśnych, m.in. wyniki projektów realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.

Przekazane informacje wywołały wśród uczestników duże zainteresowanie i pogłębiły wiedzę uczestników na temat urządzenia, które wybudowano w ich sąsiedztwie.