Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka pieszo-jezdna "na cmentarz" w Miałach oficjalnie otwarta!

29 kwietnia 2022 r. w Miałach dokonano uroczystego otwarcia ścieżki przeznaczonej dla rowerzystów i pieszych. Integralnymi elementami jej wyposażenia są dwie tablice edukacyjne poświęcone działaniom konspiracyjnym w Puszczy Noteckiej w latach 1939 - 1945.

Z myślą o miejscowej społeczności i licznych turystach odwiedzających lasy między Wartą a Notecią przybliżono aktywność lokalnych struktur Armii Krajowej i kontynuującego jej tradycje powojennego oddziału partyzanckiego. Jak wynika z opublikowanych wspomnień, konspiratorzy z powodzeniem wykorzystywali doskonałą znajomość Puszczy, słabe zaludnienie terenu i przede wszystkim pograniczne ulokowanie obszaru, na którym operowali, na styku kilku powiatów (czarnkowskiego, szamotulskiego i międzychodzkiego, strzeleckiego i noteckiego - wg ówczesnego podziału) i dwóch większych jednostek administracyjnych (tzw. Kraju Warty i Starej Rzeszy). Ludzie związani z podziemiem, w tym pracownicy służby leśnej, budowali schrony dla osób poszukiwanych przez okupantów, udzielali pomocy więźniom z oflagów Woldenberg i Arnswalde, organizowali szlaki kurierskie i lądowiska dla planowanych zrzutów lotniczych, prowadzili punkty nasłuchu radiowego a także, gdy nadarzyła się sposobność, kontrolowali rozmowy telefoniczne wrogich funkcjonariuszy. Zakładali również nielegalne ubojnie zaopatrujące polską ludność w żywność. Prawdziwym fenomenem była działalność oddziału partyzanckiego „Mur”, który przetrwał niemieckie obławy policyjno-wojskowe. Przeprowadzał w 1944 roku śmiałe akcje rekwizycyjne i represyjne na obszarach powiatów czarnkowskiego i międzychodzkiego, a także - co warto podkreślić - na terenie tzw. Starej Rzeszy, w okolicach Drezdenka i Krzyża. Oddział ten odrodził się w 1945 roku, usiłując przetrwać w głębi Puszczy czas komunistycznych represji. Jego żołnierze ślubowali wierność władzom Rzeczypospolitej na uchodźstwie.

Tablice edukacyjne, zredagowane przez historyka Arkadiusza Słabiga, powstały dzięki pomocy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwa Wronki, Nadleśnictwa Potrzebowice, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Miałach, Sołectwa wsi Miały i agencji Mag Media z Lubasza.

W uroczystości udział wzięli: Henryk Korpys, sołtys wsi Miały, Jan Graczyk, zastępca Burmistrza Wielenia, Marek Doczekalski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Miałach, Łukasz Grupiński, nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice, Roman Marcysiak, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Wronki, Joanna Ignaszak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, Grzegorz Bogacz, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Marzena Teterus, doradca metodyczny w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Rafał Cieślak, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Roksana Ratajczak, pracownik ds. kontaktu z mediami w Nadleśnictwie Potrzebowice, Roman Stańko, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Miałach, Michał Ignaszak, prezes Klubu Sportowego „Victoria” w Miałach, Wanda i Mieczysław Hudzińscy, emerytowani pracownicy oświaty i działacze Związku Harcerstwa Polskiego, Wojciech Wysopal, reprezentujący agencję informacyjną SK Media, dr hab. Arkadiusz Słabig, prezes mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 oraz uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach.Uroczystość zakończyła się w budynku szkoły krótką prelekcją o tematyce historycznej i dyskusją dotyczącą dalszej działalności społeczno-kulturalnej w Puszczy Noteckiej. Słowa podziękowania za profesjonalne przygotowanie tego etapu spotkania przekazujemy: Joannie Ignaszak, dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, Henrykowi Korpysowi, sołtysowi wsi Miały, Katarzynie Szymańskiej, Dorocie Kapczyńskiej i Zofii Gogołek.

 

dr hab. Arkadiusz Słabig,
prezes mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919