Asset Publisher Asset Publisher

Poprawa nawierzchni dróg gruntowych

Wspieramy prace związane z poprawą nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wieleń oraz Gminy Drawsko!

W maju 2022 roku został zakończony kolejny etap prac związanych z poprawą nawierzchni dróg gruntowych Gminy Wieleń. W ramach tego etapu wzmocniono nawierzchnię drogi Rosko-Mężyk na odcinku 1,4 km. W nawierzchnię drogi wbudowano 1200 ton pospółki wraz z jej rozścieleniem, wyrównaniem, wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem walcem wibracyjnym. Prace realizowane były na przełomie kwietnia i maja br. Koszt wykonania robót to: 63 tys. zł brutto. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Nadleśnictwa Potrzebowice w kwocie 40 tys. zł oraz Gminy Wieleń w wysokości 23 tys. zł.

Droga gruntowa Rosko-Mężyk


Natomiast w kwietniu br. zakończono etap prac związanych z poprawą nawierzchni gruntowej drogi gminnej Piłka-Kamiennik na terenie Gminy Drawsko. Wzmocniono nawierzchnię drogi na odcinku 200mb, w którą wbudowano pospółkę wraz z jej rozścieleniem oraz zagęszczeniem walcem wibracyjnym. Koszt wykonania robót to: 29 999,70 zł. Zadanie finansowane było ze środków Nadleśnictwa Potrzebowice w kwocie 20 000,00 zł oraz Gminy Drawsko w wysokości 9 999,70 zł.

Droga gruntowa Piłka-Kamiennik
 

Dzięki współpracy pomiędzy Gminą Wieleń i Nadleśnictwem Potrzebowice w 2021 roku poprawiono nawierzchnię odcinka drogi gruntowej Mężyk-Żelazko na długości około 400 metrów. W nawierzchnię drogi wbudowano 400 ton betonu kruszonego oraz wyprofilowano nawierzchnię drogi i poboczy w sposób umożliwiający odprowadzanie wód opadowych. Koszt prac wynosił 30 tys. zł i w całości zostały one sfinansowane przez Nadleśnictwo Potrzebowice.

Ponadto w 2021 roku został wykonany remont nawierzchni drogi gruntowej Rosko Duża Kolonia – Hamrzysko. Prace zrealizowano na odcinku długości 3, km. W nawierzchnię drogi wbudowano ok. 800 ton pospółki na powierzchni 2,200 m2. Wyprofilowano i zagęszczono nawierzchnię drogi na powierzchni 12,000 m2. Zebrano nadmiar gruntu z poboczy celem odprowadzenia wód opadowych. Koszt tego zadania to 65.190,00 zł, w tym Nadleśnictwo Potrzebowice finansowało koszt 30.000,00 zł, pozostałe środki w wysokości 35.190,00 zł pochodziły z budżetu Gminy Wieleń.