Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

W dniu 22 listopada 2021 r. na terenie Nadleśnictw Wronki oraz Potrzebowice odbyło się spotkanie poświęcone zasadom postępowania hodowlano-ochronnego w drzewostanach sosnowych na ubogich glebach Pyszczy Noteckiej.

Puszcza Notecka jest jednym z największych terenów leśnych w naszym kraju. Przeważają tu bardzo ubogie siedliska borowe, co generuje szereg wyzwań stojących przed gospodarującymi tutaj leśnikami. Jednym z takich wyzwań jest ograniczanie szkód powstałych przez grzyby korzeni, m.in. korzeniowca sosnowego.

Powodowana przez niego choroba Huba korzeni jest jedną z najważniejszych gospodarczo chorób drzew leśnych powodowana przez grzyby rodzaju Heterobasidion. Z trzech gatunków występujących w Polsce najgroźniejszym jest korzeniowiec sosnowy i równopory, natomiast najmniejsze znaczenie gospodarcze posiada korzeniowiec jodłowy. Nauką o chorobach drzew i roślin leśnych jest Fitopatologia leśna.

Huba korzeni, a przede wszystkim metody jej ograniczania były tematem poniedziałkowego spotkania leśników RDLP w Pile, pracowników Zakładu Ochrony Lasu w Szczecinku, przedstawiciela Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz leśników pracujących na terenie Puszczy Noteckiej (Nadleśnictwa Krucz, Wronki oraz Potrzebowice).