Asset Publisher Asset Publisher

obchody 103. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Złożyliśmy wiązankę pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich .

7 lutego 2022 r. Delegacja Nadleśnictwa Potrzebowice uczestniczyła w Gminnych Obchodach 103. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz Święta Patrona Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku. Akcentem uroczystości był apel poległych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, podczas którego zostali przywołani Powstańcy Wielkopolscy z Białej, Ciszkowa, Gulcza, Hamrzyska, Mężyka, Miałów, Roska, Wrzeszczyny, Wielenia i innych miejscowości Wielkopolski, Kujaw i Pomorza.

Wiązanka Nadleśnictwa Potrzebowice została złożona pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów Powstania Wielkopolskiego w Rosku.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej, umacniającej swoją niepodległość. Było to jedno z czterech zwycięskich powstań w dziejach Polski. Pierwsze z polskich powstań z tamtego okresu, które umożliwiło realizację wszystkich założonych celów. W Powstaniu Wielkopolskim (1918–1919) udział wzięło wielu leśników.