Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Potrzebowice otrzymało statuetkę DRZEWO

Nagrodę Burmistrza Wielenia w dziedzinie społeczno-gospodarczej.

Statuetkę w imieniu Nadleśnictwa Potrzebowice odebrał 17 lipca 2021 r. Krzysztof Antczak – Zastępca Nadleśniczego podczas V Targów Produktu Lokalnego „Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów”.

Nadleśnictwo Potrzebowice otrzymało Statuetkę „Drzewo” w dowód uznania za wieloletnie zaangażowanie w proces przemian społeczno-gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Wieleń, przyczynianie się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także promocję Gminy poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

Nagroda Burmistrza Wielenia w formie statuetki DRZEWO przyznawana jest od 2016 roku w celu uhonorowania i wyróżnienia wiodących przedsiębiorców, osób prawnych, fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, przyczyniających się do rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta i Gminy Wieleń a także promocji produktów lokalnych.
Nagroda jest odzwierciedleniem wartości: osiągnąć najwyższy wzrost, rozkwitać owocem, rozwijać wspaniałe konary i umacniać korzenie w podłożu.

Statuetka to przestrzenna forma obrazująca konar drzewa – symbol odwiecznej Puszczy Noteckiej, w sąsiedztwie której powstał Gród Wieleń. Cała jego historia burzliwego rozwoju, związana jest z rejonami współczesnego miasta oraz Gminy Wieleń, której korzenie tkwią głęboko w ziemi dawnej osady, powstałej wśród borów w minionych wiekach.