Lista aktualności Lista aktualności

SUKCES LĘGOWY BIELIKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA POTRZEBOWICE

W wyznaczonej strefie ochrony, para dorosłych osobników dochowała się dwóch młodych bielików. Bieliki zostały zaobrączkowane oraz otrzymały imiona Róża oraz Kaziu.

Dwa młode bieliki zostały zaobrączkowane 28 maja 2023 roku przez członków Komitetu Ochrony Orłów. Podczas tego procesu zmierzone zostały: długość skrzydeł, skoku oraz ogona, a także szpony ptaka oraz jego waga. Zaobrączkowanej samiczce nadano imię Róża natomiast samiec otrzymał imie Kaziu. Z trzech gniazd bielików znajdujących się na terenie nadleśnictwa tylko w jednym stwierdono pisklęta. Tym bardziej cieszy fakt, że były w doskonałek kondycji.


♀ Róża

Obrączkowanie stanowi najważniejszą metodę indywidualnego znakowania ptaków, która polega na założeniu, najczęściej na nogę ptaka obrączki z wytłoczonym niepowtarzalnym kodem literowo-cyfrowym. Kod ten niczym dowód osobisty charakteryzuje ptaka i pozwala go zidentyfikować przy powtórnym schwytaniu lub obserwacji, nawet po wielu latach. Obrączki są na tyle duże, że pozwalją przez lornetkę lub lunetę odczytać ich numery i zidentyfikować poszczególne ptaki w naturze. Dzięki obrączkowaniu możemy śledzić np. szlaki migracyjne ptaków jak również rozwój populacji danego gatunku.
Obrączki są zakładane tak, że w żaden sposób nie przeszkadzają ptakom w ich funkcjonowaniu przez załe życie.

 

  


Na srebrnej obrączce znajduje się między innymi napis GDAŃSK.
Dlaczego? Ponieważ Centrala Obrączkowania Ptaków w Polsce znajduje się w Gdańsku.

Jak wygląda obrączkowanie?
Wspinacz wchodzi na drzewo i po delikatnym włożeniu piskląt do worków, opuszcza je na dół. Pisklęta są mierzone i obrączkowane, wykonuje się jednocześnie dokumentację fotograficzną. W tym czasie wspinacz „na wysokości” dokonuje pomiaru średnicy gniazda oraz robi dokładne zdjęcia. Ptaki po zaobrączkowaniu wkładane są do worków i wciągane na drzewo, gdzie wracają do gniazda.

Bielik jest największym, żyjącym w Polsce ptakiem drapieżnym. Dorosły ptak jest brązowy z rozjaśnioną głową i ramionami oraz krótkim białym ogonem, z kolei dziób ma żółty, a mocne nogi mają nieopierzone skoki (stopy). Młody osobnik jest brunatny o łaciatym upierzeniu, dziób i ogon ma ciemny – tak właśnie wygląda bielik. Podstawę pokarmu stanowią ryby i ptaki wodne, jednak równie chętnie zjadają padlinę. Bieliki budują jedno z największych gniazd spośród wszystkich ptaków. Liczebność bielików w naszym kraju systematycznie wzrasta, ma na to bezpośredni wpływ ochrona miejsc rozrodu zagrożonych ptaków drapieżnych. Ochrona polega na wytyczaniu obszarów zwanych strefami, które trwale lub okresowo zabezpieczają otoczenie gniazd przed wszelkimi formami działalności ludzkiej.

WAŻNE
Co zrobić w przypadku znalezienia obrączki?
Wejdź na stronę
internetową
http://ring.stornit.gda.pl/ POLRING i wypełnij formularz.