Lista aktualności Lista aktualności

Wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną

Otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu

Z końcem roku zrealizowaliśmy dwa projekty dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. „Zakup infrastruktury dydaktyczno - edukacyjnej do arboretum przy Nadleśnictwie Potrzebowice”. W ramach tego projektu zakupiliśmy do arboretum leśnego w Potrzebowicach 10 tablic edukacyjnych, ścieżkę zmysłów oraz ławostoły.

Arboretum zostało założone w 2005 roku. Wykonano wówczas zbiornik wodny, a wydobyta ziemia posłużyła na usypanie pagórka. Docelowo przewidziano, że na tym terenie będzie rosło około 150 odmian drzew i krzewów ozdobnych. Arboretum służy do zwiedzania oraz do przeprowadzania praktycznych lekcji botaniki. Ścieżki w arboretum są przystosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Dzięki posadowieniu nowych tablic, ścieżki zmysłów oraz ławostołów, zajęcia edukacyjne prowadzone przez Nadleśnictwo Potrzebowice będą ciekawsze. Obiekt jest ogólnie dostępny przez cały rok.

Informacje o dofinansowaniach oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu znajdują się pod adresem www.wfosgw.poznan.pl