Lista aktualności Lista aktualności

Oszacowaliśmy szkody w uprawach i młodnikach

Zakończyliśmy coroczną kontrolę i ocenę zagrożenia powodowanego przez ssaki. Kontroli przeprowadzonej przez obsady leśnictw podlegały uprawy, młodniki oraz młodsze drzewostany.

W Nadleśnictwie Potrzebowice największym sprawcą występujących szkód o znaczeniu gospodarczym bez niespodzianek okazał się jeleń. Zanotowano też szkody od saren i bobrów. Dominującym rodzajem występujących uszkodzeń na naszym terenie było spałowanie i zgryzanie.

Szacowana powierzchnia szkód w hektarach wyniosła ponad 183 ha na uprawach, 346 ha w młodnikach i 19 ha w drzewostanach. W czym 367 ha to szkody od 21-40%, a 200 ha powyżej 40%.