Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZABIEGÓW AGROLOTNICZYCH

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO ORAZ O WPROWADZENIU OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Potrzebowice informuje o planowanych zabiegach ograniczania liczebności szkodliwych owadów – barczatki sosnówki - Dendrolimus pini L.– z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego(samolotu).
Zabieg z zastosowaniem środka biologicznego FORAY 76 B, w dawce 2,5 l/ha,
planuje się przeprowadzić w terminie od 06.04.2023 r. do 30.04.2023 r.,
w lasach w częściach gmin Drawsko i Wieleń, w Puszczy Noteckiej,
na terenie Leśnictw Rosko, Dziewanna, Mężyk, Kaczeniec oraz Przecznik,
na powierzchni 4000 ha, w polach zabiegowych zobrazowanych na załączonych mapach.
Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu w terminie od 06.04.2023 r. do 30.04.2023 r.
Termin obowiązywania zakazu może ulec zmianie. Na granicach obszaru objętego zakazem wstępu umieszczone zostaną znaki zakazu wstępu do lasu.

Będące przedmiotem zabiegu gąsienice barczatki sosnówki Dendrolimus pini L.
są groźnym szkodnikiem drzewostanów sosnowych, zdolnym do masowego (gradacyjnego) występowania i powodowania gołożerów.
Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym etykieta środka ochrony roślin FORAY 76 B, dostępne są na stronie internetowej i w biurze Nadleśnictwa Potrzebowice oraz pod nr tel. 067 256 25 26, 514834349.

 

 

Łukasz Grupiński
Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice