Lista aktualności Lista aktualności

Nabywamy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia.

 
W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia z terenu Nadleśnictwa Potrzebowice, można złożyć ofertę.
Oferta powinna zawierać:
  • dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail;
  • opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
  • wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
  • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • propozycję ceny.