Lista aktualności Lista aktualności

NABYWAMY LASY I GRUNTY PRZEZNACZONE DO ZALESIENIA

Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwo Potrzebowice ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.
W przypadku zainteresowaniem sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail: potrzebowice@pila.sasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Potrzebowice, Potrzebowice 1, 64 - 730 Wieleń.

Oferta powinna zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres  e-mail;
2) opis nieruchomości - numer ewidencyjny działki, obręb ewidencyjny, numer księgi wieczystej;
3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) propozycję ceny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Potrzebowice lub pod numerem telefonu: 67 256 25 26 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.