Lista aktualności Lista aktualności

Finał XVIII edycji Konkursu Przyrodniczo-Sportowego

Organizatorami konkursu są Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” (Nadleśnictwo Międzychód, Nadleśnictwo Skwierzyna, Nadleśnictwo Karwin, Nadleśnictwo Oborniki, Nadleśnictwo Sieraków, Nadleśnictwo Krucz, Nadleśnictwo Potrzebowice, Nadleśnictwo Wronki). Koordynatorem tegorocznego konkursu jest Nadleśnictwo Potrzebowice, to dlatego wydarzenie odbyło się w Hali Widowiskowo Sportowej Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu. Celem konkursu jest wzrost wiedzy przyrodniczo-leśnej, kształtowanie postaw ekologicznych, a także uświadomienie młodzieży zależności pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem. Dodatkowo ambicją organizatorów jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u uczniów oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu działania Nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”. Obejmuje część teoretyczną w formie pytań i zadań sprawdzających wiedzę z zakresu tematycznego: Lasy w Polsce, Zasady zachowania się w lesie, Podstawowe pojęcia ekologiczne oraz dotyczące ochrony przyrody, Informacje na temat Puszczy Noteckiej, Materiał obejmujący IV-VIII klasy szkoły podstawowej w zakresie nauk przyrodniczych, zestaw tematycznych wydawnictw Lasów Państwowych oraz część sportową w formie rywalizacji w określonych zadaniach sprawnościowych.

 

Wcześniej na terenie każdego z Nadleśnictw LKP Puszcza Notecka odbył się etap półfinału konkursu. Do zwycięskich drużyn, reprezentujących dane nadleśnictwo podczas finału Konkursu Przyrodniczo-Sportowego należą:

            Nadleśnictwo Oborniki - Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF  w Obornikach;

            Nadleśnictwo Sieraków - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu;

            Nadleśnictwo Karwin - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku;

Nadleśnictwo Międzychód - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miasta Stołecznego Warszawy w Międzychodzie;

Nadleśnictwo Skwierzyna - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie;

Nadleśnictwo Krucz - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie;

Nadleśnictwo Wronki - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi;

Nadleśnictwo Potrzebowice - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

 

Wydarzenie uświetniły występy Zespołu muzycznego „Płomyki” (prowadząca Elżbieta Turostowska) oraz Małe Mażoretki (prowadząca Edyta Lala-Kadler) z Drezdenka.

 

Trzy najlepsze drużyny finału otrzymały:

- za zajęcie I miejsca nagrody o równowartości 2000 zł ,
- za zajęcie II miejsca nagrody o równowartości 1500 zł ,

- za zajęcie III miejsca nagrody o równowartości 1000 zł .

Nagrody rzeczowe zostaną przekazane właściwym szkołom.

Natomiast każdy uczestnik wydarzenia otrzymał indywidualne nagrody, które zostały zakupione dzięki dofinansowaniu Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych wraz z pamiątkowym medalem. Ponadto najlepiej dopingująca grupa kibiców otrzymała nagrodę – niespodziankę.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, składająca się z przedstawicieli Nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka oraz przedstawicieli Gmin, na których terenie leżą szkoły biorące udział w wydarzeniu.

 

Wyniki konkursu:

I MIEJSCE – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu,

II MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu,

III MIEJSCE – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fidlera w Nowej Wsi.

 

Zwycięzcą konkursu serdecznie gratulujemy, natomiast wszystkim uczestnikom oraz gościom wydarzenia dziękujemy!