Lista aktualności Lista aktualności

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU W SPRAWIE ZABIEGÓW AGROLOTNICZYCH

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO ORAZ O WPROWADZENIU OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU


Nadleśnictwo Potrzebowice informuje o aktualizacji pól zabiegowych
ograniczania liczebności szkodliwych owadów – barczatki sosnówki - Dendrolimus
pini L.– z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego
(samolotu).
Zabieg z zastosowaniem środka biologicznego FORAY 76 B, w dawce 2,5 l/ha,
planuje się przeprowadzić w terminie od 06.04.2023 r. do 30.04.2023 r., aktualizacji
podlega pole zabiegowe nr 2, które zostało zwiększone o 125 ha zobrazowane na
załączonej mapie.
Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz
wstępu do lasu w terminie od 06.04.2023 r. do 30.04.2023 r.

Termin obowiązywania zakazu może ulec zmianie. Na granicach obszaru objętego zakazem wstępu umieszczone zostaną znaki zakazu wstępu do lasu.
Będące przedmiotem zabiegu gąsienice barczatki sosnówki Dendrolimus pini L.
są groźnym szkodnikiem drzewostanów sosnowych, zdolnym do masowego
(gradacyjnego) występowania i powodowania gołożerów.
Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym etykieta środka ochrony roślin
FORAY 76 B, dostępne są na stronie internetowej i w biurze Nadleśnictwa Potrzebowice
oraz pod nr tel. 067 256 25 26, 514834349.